DailyDose

image1

Denim Shirt: Joe Fresh (old) similar here | Jeans: Joe Fresh (0ld) similar here | Sandals: Old Navy | Sunglasses: Rayban | Bracelets: SiraMara